ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΥΛΛΟΓΕΣ > ΣΠΕΡΜΑ #2

 

::: ΣΠΕΡΜΑ #2 :::

 

 

[2002 - CD]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ:
TUG
ΠΑΤΡΑ

 

ΧΑΣΜΑ / ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ / A CRIME 4 AN ALIBY / FREE YOURSELF / TIGHT FNKS / KGB / ΑΡΧΙΔΙΑ / POP PORN / SECRET FOOL / TUG / KALASHNIKOV / PETROGRAD / VODKA JUNIORS / ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / BELSEN / ΓΙΑΠΛΟΥ / ΚΡΑΥΓΕΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ / AMFILEZOL / KRUSHIA / SOUL FRACTURE / CATATHLEPTIC / ONE ALPHA